Speech KIES AV Studentenraad ASR (2)

Beste studentenvertegenwoordigers, oude en nieuwe

Zoal de traditie dat vraagt, geef ik een kort woordje vooraleer we de honger en dorst, die de ASR toch wat typeert, zullen stillen. Maar kort, want weinig woorden zeggen meer.

ASR 2016-2017. Ik heb toch wel even moeten slikken bij het tikken van deze jaartallen. Exact 10 jaar geleden, en daarmee voor mezelf ook 10 kilo (en ik rond af om het mooi te laten uitkomen), stond er een groepje jonge EHSAL’ers in ditzelfde gebouw. Ook met champagne trouwens, goede tradities hebben hun rechten. De jongelui hadden iets te vieren: voor het eerst was mede-bestuur van studenten in de hele organisatie doorgetrokken. Volwaardige bestuurders in de Raad van Bestuur, zonder voorafgaandelijke medezeggenschapscomités, paternalistische forum-vergadeirngen  of gesloten agendapunten. Mede-bestuur.

We springen, iets lastiger met die 10 extra kilo’s, 10 jaar verder in de tijd. En daarmee maak ik  de brug naar de ASR van vandaag. Ik kan u zeggen dat de droom van de drie jongelui van weleer zonder meer realiteit geworden is. Op vandaag wordt de organisatie echt mee-bestuurd door studentenvertegenwoordigers, waar nodig zo scherp als een speerpunt. Om op mijn expertisedomein, zijnde wijn, te blijven: de Eeman-generatie is zonder meer een grand cru classé. Chateau Brakel heeft eerst even goed gerijpt op eiken vaten van de Vlaamse-Ardense bomen. Chateau Brakel zou ik omschrijven als soepel op de tong maar met een sterke afdronk. Uiteraard met aroma’s van Pommade en Oost-Vlaamse landbouwlucht. Wijngoeroe – recensent  Parker zou het zeker 95 op 100 geven. En zoals dat met klassewijn gaat, wordt die beter met de jaren. Dat belooft dus voor volgend jaar.

Volgend jaar. Dan zijn we 11 jaar verder. Het zal werken worden om de 11e kilo tegen te houden. Volgend jaar zijn we al zeker van 1 primeur: voor het eerst in de geschiedenis zal een vrouw het voorzitterschap. Daarmee is ook bij de ASR het glazen plafond gesneuveld. Nog een vrouw aan de top hier in huis, naast de Algemeen Directeur, De Algemeen beheerder, de personeelsdirecteur en  de voorzitter van het professioneel onderwijs. Misschien moet toch eens overwegen te transgenderen. Ook op internationalisering en andere origine scoren we met deze vrouw goed.

Ik zeg – ook in traditie – grazie mile aan de afscheidnemende ploeg: Jeroen voor zijn photoshop werk, dat onze vorige algemeen directeur een prachtig afscheid bezorgde met het Odipoly spel. Daarover spreekt men effectief binnen 10 jaar nog. Sam voor het eindelijk in orde zetten na 10 jaar van onze ICT. En daarmee staan we 10 jaar voor op tijd, dus bekijk het nog eens op onze reünie.

Het is een cliché, en ik weet, ik val in herhaling, maar. Volgend jaar is een cruciaal jaar. Alweer. Ja, het is echt waar. Deze nieuwe ploeg staat voor grote uitdagingen. Het ziet er naar uit dat de besparingen in het hoger onderwijs nog niet achter de rug zijn. De relatie tussen Odisee en de KU Leuven zal zijn definitieve beslag moeten krijgen. Een huwelijk. Met gemeenschap van goederen of niet? Een scheiding van tafel en bed? Een echtscheiding? Een schijnhuwelijk. Wie weet.

Daarbij heb ik 1 boodschap voor het nieuwe bestuur en de studentenvertegenwoordigers, en voor deze ene keer per jaar geef ik een welgemeend ‘non’ aan neutraliteit. En ik vat de boodschap samen met een quote uit een van de favoriete boek-films van onze nieuwe voorzitster: Men of the west, unite or you will fall. This day does not belong to one Man, But to All. Er is nog nooit in de geschiedenis iets groots gerealiseerd door splitsing, in tegendeel, de Romeinen wisten al dat je moet verdelen om te heersen. Grote dingen gebeuren als mensen en groepen zich verenigen. Weet trouwens dat het recht om te verenigen er gekomen is na de Franse Revolutie. Dat was verboden omdat machtshebbers doorhadden dat ze een paar individuen makkelijk konden in de kiem smoren maar dat een vereniging een bedreiging vormde voor absolute macht.

Deze groep is de vereniging van de studenten van Odisee en de KU Leuven. Jullie zitten naast elkaar hier in deze broodjesbar tijdens de middag. Gebruiken dezelfde aula en wifi signalen. Komen letterlijk door dezelfde deur naar binnen. Laat u niet wijsmaken door oude mannen en vrouwen van zogezegde stand dat er een schisma hoort te zijn tussen het academisch en professioneel onderwijs. Vertel mij: is het onderscheid tussen een student bedrijfsmanagement en handelswetenschappen echt groter dan tussen een student bedrijfsmanagement en vroedkunde? Dat krijg je niet uitgelegd, zou onze uittredende voorzitter zeggen: beiden hebben dezelfde titel ‘student’ en hetzelfde werkwoord ‘studeren’. Laat u niet wijsmaken dat Sint-Niklaas en Brussel ver uit elkaar liggen. Laat u niet wijsmaken dat ooit één machine iets van waarde creëerde door de stekker er uit te trekken. Uit een vereniging stappen  maakt de vereniging en het individu zwakker. Stijg zelfs uit boven het mede-bestuur en geef het voorbeeld voor de oude dames en heren van stand. Terwijl zij kibbelkabinet houden slaan we de hand aan de ploeg. En dat bedoel ik zowel aan het Brakelse landbouwinstrument als aan een ‘team’.

Alleen zo staan we hier over nog 10 jaar, en dat zou dus al 20 kilo betekenen, terug.

Men of the west, unite or you will fall.

Antifragiel – Nassim Nicholas Taleb

Antigragiliteit bepaalt de grens tussen wat leeft en organisch (of complex) is, zoals het menselijk lichaam, en wat inert, zoals een tastbaar voorwerp (zoals de nietmachine op je bureau).

Antifragiliteit heeft de bijzondere eigenschap dat ze on in staat stelt met het onbekende om te gaan, dingen te doen die we niet begrijpen – en ze goed te doen. Laat het me stelliger formuleren: dankzij antifragiliteit zijn we over het algemeen beter in doen dan in denken. Ik ben lever dom en antifragiel dan zeer slim en fragiel.

De onmogelijkheid om risico’s van ingrijpende, zeldzame gebeurtenissen in te schatten en het plaatsvinden ervan te voorspellen. Het is gemakkelijk om te bepalen of iets gevoelig is voor schade als gevolg van volatiliteit dan om de gebeurtenis die de schade veroorzaakt, te voorspellen. Ik stel dus voor onze huidige visie op voorspellen, prognosticeren en risk-management radicaal te veranderen.

Antifragiliteit kan bijna altijd worden opgespoord met een eenvoudige asymmetrietest: alles wat meer voordeel dan nadeel ondervindt van toevallige gebeurtenissen (of bepaalde schokken) is antifragiel; voor het fragiele geldt het tegenovergestelde.

Net zoals een maand in bed blijven liggen tot spieratrofie leidt, worden complexe systemen zwakker als we stressoren wegnemen. Veel in onze moderne, gestructureerde wereld schaad ons vanwege top-down beleid en verzinsels die exact dat doen: een belediging voor de antifragiliteit van systemen.

Complexe systemen bestaan uit talloze onderlinge afhankelijkheden – lastig te detecteren – en niet-lineaire reacties. Niet-lineair betekent dat als je bijvoorbeeld de dosis van een bepaald geneesmiddel verdubbelt, je niet tweemaal het beoogde effect krijgt, maar veel meer of minder. Twee weekendjes in Parijs zijn niet twee keer zo leuk als een enkel weekendje.

Een vervelend aspect van Zwarte-Zwaanprobleem – en eigenlijk het belangrijkste, onopgemerkte punt – is dat de kans op (heel) zeldzame gebeurtenissen domweg niet te berekenen is. We weten veel minder over overstromingen die eens in de honderd jaar plaatsvinden dan over overstromingen die eens in de vijf jaar plaatsvinden – de modelfout neemt in het geval van kleine kansen toe. Hoet zeldzamer de gebeurtenis, hoe minder handelbaar, en hoe minder we weten over de frequentie waarmee die plaatsvindt. En toch, hoe zeldzamer de gebeurtenis, hoe groter het vertrouwen van die ‘wetenschappers’ die zicht met statistiek, voorspellingen en modellering bezighouden en op conferenties kleurrijke powerpoint presentaties met talloze vergelijkingen laten zien.

Ze (de natuur) is in de loop van miljarden jaren zover gekomen, zonder veel bemoeienis van hoogopgeleide, door headhunters aangestelde mangers.

De fragilista behoort tot die groep mensen die strak in het pak zitten, ook op vrijdag,. Hij ondergaat je grappen met ijzige ernst en ontwikkelt doorgaans al vroeg in zijn leven rugproblemen door achter het bureau, in het vliegtuig, en in kranten gedoken te zitten. Hij is vaak verwikkeld in een vreemd ritueel, dat over het algemeen ‘vergadering’ wordt genoemd. Behalve dat hij over deze kenmerken beschikt, denkt hij eigenlijk dat wat hij niet ziet niet bestaat, of dat wat hij niet berijpt niet bestaat. In wezen verwart hij het onbekende met het niet-bestaande.

Veel schrijvers en academici zeggen privé, na een halve fles wijn, heel andere dingen dan in hun gedrukte teksten. Hun schrijven is met recht nep te noemen. Veel problemen in onze samenleving zijn te wijten aan het argument dat ‘anderen het ook doen’.

Empathie met de zwakkeren is, wat mij betreft, na intellectuele durf, de meest lovenswaardige eigenschap.

Begrotingstekorten zijn aantoonbaar een voorname bron van fragiliteit in sociale en economische systemen.

Iemand die eruitzag als een bankier liet zijn bagage dragen door een portier in uniform. Ongeveer 15 minuten later zag ik diezelfde bankier in de fitnessruimte gewichtheffen, waarbij hij de natuurlijke oefening van het torsen van bagage probeerde te repliceren.

Intellectuelen zijn geneigd om zich te focussen op de negatieve gevolgen van toeval (fragiliteit) en niet op de positieve (antifragiliteit). Dit gebeurt niet alleen in de psychologie, maar overal.

Om een voorbeeld te geven: professionele risk managers kijken naar het verleden om informatie over zogenaamde worst-case scenario’s te verzamelen en gebruiken deze informatie om toekomstige risico’s in te schatten. Deze methode wordt ook wel de ‘stresstest’ genoemd. Ze nemen de zwaarste historische recessie, de gruwelijkste oorlog, de goorste schommeling in de rentevoet of de hoogste werkloosheid en nemen dit als schatting van de slechts mogelijke toekomstige situatie. Maar ze letten hierbij nooit op de volgende inconsistentie: dit zogenaamde ‘worst-case scenario’ overtrof destijds ook het slechtste scenario dat indertijd bekend was.

Hetzelfde was het geval met de kerncentrale van Fukushima, waar het in 2011 op een catastrofale manier misging na een tsunami. De centrale was gebouw om de zwaarte aardbeving uit het verleden te weerstaan.

Herhaalde bestraffingen drukken weliswaar de haat bij een enkeling de kop in, aar ze wekkeren die van allen aan… net zoals gesnoeide bomen weer ontelbaar veel nieuwe takken krijgen. Revoluties voeden zich met onderdrukking. Als men een paar demonstranten doodt, zullen er nieuwe bijkomen, als de aangroeiende kop van Hydra.

Was Prozac de vorige eeuw beschikbaar geweest, dan zouden de ‘spleen’ van Baudelaire, de stemmingen van Edgar Allen Poe, de gedichten van Plath, de lamentaties van talloze andere dichters, alles kortom, met een ziel, ons nooit hebben bereikt.

Maar de ergste vorm van toeristificatie vinden we in het leven dat de moderne mens in gevangenschap moet leiden, in onze vrije tijd: de vrijdagavond in het concertgebouw, geplande feestjes en gepland jolijt. Een gouden kooi. Deze doelgericht attitude doet pijn, diep in mijn existentiële zelf.

Sommige delen in het binnenste van een systeem moeten dus fragiel zijn om het systeem als geheel antifragiel te maken.

Als de natuur de economie zou aansturen, zou ze haar levende leden niet constant te hulp schieten om ze eeuwig te laten doorleven. Noch zou ze permanente regeringen en departementen hebben die met hun voorspellingen de toekomst te slim af willen zijn- ze zou niet toestaan dat de zwendelaars van het department of Management and Budget zulke systemische arrogante fouten maken.

De natuur (en op de natuur gelijkende systemen) houdt meer van diversiteit TUSSEN organismen dan van diversiteit IN organismen.

Elke vliegtuigcrash maakt vliegen veiliger, verbeter het systeem – degenen die ontkomen, dragen bij aan de algehele veiligheid van andere passagiers. Swissair vlucht III, TWA vlucht 800 en Air France vlucht 447 maakten de verbetering van het systeem mogelijk. Deze systemen leren omdat ze antifragiel zijn en zo opgezet dat ze gebruikmaken van klein fouten. Hetzelfde kan NIET gezegd worden van economische crashes, aangezien het economisch systeem, in de huidige vorm, niet antifragiel is. Waarom niet? Er zijn honderdduizenden vluchten en het neerstorten van één vliegtuig heeft geen directe uitwerking op andere vluchten – mondiale economische systemen fungeren echter al een geheel: fouten verspreiden zich en versterken elkaar.

Wat Erasmus ingratitudo noemde, de ondankbaarheid van de mens, neemt toe in deze tijd van globalisering en internet.

Fluctuat nec mergitur schommelt of drijft, maar zinkt niet

In zakelijke en economische besluitvorming heeft het vertrouwen op data ingrijpende neveneffecten – data zijn nu, dankzij de hoge mate van connectiviteit, alomtegenwoordig en de hoeveelheid misleidende data neem toe naarmate we ons dieper in onderdompelen. Een zelden besproken eigenschap van data: ze zijn giftig in grote hoeveelheden – zelfs in bescheiden hoeveelheden.

 

Je bent een student in Brussel (geweest) als je

Je bent een student in Brussel (geweest) als je

 1. het personeel in Sofie’s cube bij voornaam kent
 2. proefde van de broodjes bij Chez Willy na de fuse
 3. in de trap van L’ecuyer getrapt bent
 4. David Bowie of Michael Jackson zong in de Nua
 5. ondervond dat ‘empire’ een duister rijk is
 6. en dat er in het opslaghuis drank te krijgen is
 7. de mannen en vrouwen van de nacht tegenkomt tijdens een storm op zee op weg naar Cuba voor het plezier
 8. intiem kennis maakte met het putje buiten aan de club
 9. niet alleen in je bed slaapt, maar ook in de les, aan de toog, op de grond
 10. niet alleen in je bed slaapt, maar met iemand anders die je eigenlijk niet kent
 11. weet Tabora niet alleen in Tanzania ligt, maar ook in Brussel
 12. en je daar al eens terecht komt tegen dat de zon opkomt
 13. het verband kent tussen stof en dorst
 14. de woordenschat beheerst met termen zoals ‘heweldih muile’, ‘der los over’,’beiren’, ‘de kop in’, ‘heweldih vermohend’, ‘binnentrekken’, ‘k et get’, ’t e behost’ en ‘nieweird’
 15. op het einde van het semester moet beginnen sparen om de kopiekosten van nota’s te financieren
 16. de KBR dan een tweede thuis wordt
 17. kafkaiaans met feesten associeert
 18. Brussel consequent als BXL schrijft
 19. je vakken ‘koopt’ of ‘jokers’ inzet
 20. pilsen als werkwoord beschouwt

Speech pensioen Martine Van Poucke

Martine, ik heb altijd beloofd om bij je pensioen iets te zeggen. De vraag wat en wanneer hield al mij al bezig sinds het nieuws van je pensioen werd aangekondigd.

 

Enkele weken gelden was ik bezig met de opkuis van mijn bestanden. Jullie weten wel, dat vreselijke werkje naar aanleiding van de file server migratie. Ik botste daar op een quote in een presentatie van mijn HR cursus. Die luidt als volgt:

“Don’t pick a first job. Pick a  first Boss. Your first boss is the biggest factor in your career success. A boss who doesn’t trust you won’t give you opportunities to grow. When you accept your first job, you’re hiring a tutor to teach you about work. Be sure to hire wisely.”

Ik wist meteen, dat is mijn boodschap. En ik kan mijzelf alleen maar gelukkig prijzen met de keuze die ik toen gemaakt heb. Het is dan ook met een gevoel van dankbaarheid en waardering dat ik je pensioen tegemoet kijk.

Ik heb veel geleerd van Martine. Ze was haar tijd eigenlijk voorruit.

Het is tegenwoordig erg hip, vooral in de IT sector, om te werken met stand-up meetings of zogenaamde ‘scrums’. Korte, frequente meetings die rechtop staand gehouden worden om meteen de essentie te komen, informatie uit te wisselen of te beslissen en daarna er meteen terug in te vliegen. Martine past dat al jaren toe, bij Martine heet dat gewoon rookpauze. Je hebt 1 sigaret, of bij goed weer twee sigaretten, de tijd om de voorliggende knoop te behandelen. Die methode werkt, ik kan het u verzekeren, je kunt ermee een kelder/parking verbouwen tot een studentenrestaurant.

Bij Martine zijn er geen potten om rond te draaien, geen olifanten in de zaal en gaat het schip altijd recht door zee. Authentiek leiderschap avant la lettre, met grote A,. En met visie op studentenbeleid  al met even grote S, student centraal.

Ook op het vlak van time management gaf Martine blijk van grote innovaties, zij toverde het alom bekende concept ‘just in time management’ om tot het vernieuwend ‘just too late’ concept te komen: de minder productieve  introductietijd van vergaderingen wordt gewoon overgeslagen.

Martine, het is het einde van paars: nu gaat Kuifje verder zonder Madam Pijp. Clyde zonder Bonnie. Ik zal het missen.

Geniet van je pensioen. Huisvesting in Frankrijk, met goed eten en de witte wijn. Met wat petanque als sport. Het theater als cultuur.

En zoals je zelf vaak zegt: het is niet wat het is, maar wat je ermee doet.

Speech KIES AV Studentenraad ASR

Beste studenten & collega’s

U bent hier uiteraard allemaal om de uitslag van te kennen van de studentenverkiezingen 2015-2016. Vooraleer tot dat over te gaan, moeten we het toch eens over de huidige ploeg hebben. Zij moesten de schoenen van Simon VH vullen, wat om meer dan één reden geen evidentie is.

De nieuwe ploeg trad aan met voorzitter Michaël. Die na zijn studie toegepaste informatica en diepe interesse in bedrijfseconomie, de rechtenstudie aanvatte. Rechten paste wel, want het was dan ook met de bedoeling om bepaalde rechten te hebben. Maar de arbeidsmarkt lonkte, een drang nog sterker dan die van Duvel tripel hop of Manchester. Alhoewel, dat laatste zou ik nog niet durven beweren. De lokroep van de Sirenen is altijd de sterkste. Vraag dat maar een Odisseus, inderdaad, die van de Odisee.

Daardoor werd Thomas voorzitter. Veel veranderde snel. De voertaal van de ASR werd prompt omgezet van AN naar ABN. Het Algemeen Brakels Nederlands. Maar dat niet alleen. De banners, latjes en roll-ups schoten sneller dan de Brakelse bos paddenstoelen uit de grond. Als een ware De Croo werden alle campussen en dito recepties afgeschuimd. En nog sneller dan zijn toch al sterk aerodynamische haarsnit zou doen vermoeden, werden alle campussen gemobiliseerd in de rekrutering van de kandidaten. Met succes overigens. Om het met een Decrooïsme te zeggen, u weet wel, van die andere bekende inwoner van Brakel, Herman De Croo, je mag geen oud brood snijden met de verkeerde kant van het mes: je deukt slechts het brood en snijdt in je hand.

Hij was uiteraard niet alleen. Er is ook Nick, die de studentenraad van de associatie Leuven nieuw leven heeft ingeblazen, al ware het zijn trompet. Nog op te merken dat in die StAL het Brakelse trekpaard van zojuist ook mee tussen zat. Als waren ze Heracles, u weet wel, uit de Odisee, proberen ze die Augias-stal te kuisen en te beheren. Net als in de mythe was Augias niet zo tevreden met hun uitstekende werk.

En een trio is natuurlijk nooit compleet zonder de 3e man. In dit geval een vrouw. Véronique die uitgezonden werd, als ware het een paard van Troje, u weel wel, van de Odisee, om in de STURA KU Leuven de belangen van de AO studenten van de campus Brussel te behartigen.

Ik heb het mij toch vaak bedacht, wat een prestatie. Uitmuntend. Bijna echte Griekse (of Brakelse?) helden. En in Brussel, Gent, Aalst en Waas de boel runnen. Daarbij elk van hen. Elk van hen, een mandaat in Leuven, associatie of de universiteit. De ASR stond dit jaar opnieuw, in een lange traditie, beroemd en berucht in het Vlaams Hoger Onderwijs.

 

Maar daarvoor komt u uiteraard niet. Ik kan u al verklappen dat Nick en Véronique de Odisee-boot hier verlaten. Ze zijn zelfs nog niet op hun Ithaka aangekomen. Ik wens hen een goede reis verder. Maar dat ze in geen geval hun reis overhaasten, dat nog even duurt, zodat ze wijs en rijk van hun reiservaring aankomen.

 

Thomas blijft nog even op de boot, maar met een gewijzigde bemanning. Zo zetten zij hun Odisee verder. Ze zullen ook dit wel wat boze goden, cyclopige reuzen en gewiekste Laestrygonen tegenkomen. Maar met het goede evenwicht tussen ervaring en jong enthousiasme kan dat niet mislopen. Geen schipbreuk, altijd vooruit.

En zoals de zojuist afgezwaaide algemeen directeur met DDC-isme zei: buon viaggio. Wat zoveel betekent als goede reis.

Speech Alumni Studentenraad: 10 jaar studentenparticipatie

Slides Alumni

Beste studenten & collega’s

U bent hier uiteraard allemaal om de uitslag van te kennen van de studentenverkiezingen 2015-2016. Vooraleer tot dat over te gaan, moeten we het toch eens over de huidige ploeg hebben. Zij moesten de schoenen van Simon VH vullen, wat om meer dan één reden geen evidentie is.

De nieuwe ploeg trad aan met voorzitter Michaël. Die na zijn studie toegepaste informatica en diepe interesse in bedrijfseconomie, de rechtenstudie aanvatte. Rechten paste wel, want het was dan ook met de bedoeling om bepaalde rechten te hebben. Maar de arbeidsmarkt lonkte, een drang nog sterker dan die van Duvel tripel hop of Manchester. Alhoewel, dat laatste zou ik nog niet durven beweren. De lokroep van de Sirenen is altijd de sterkste. Vraag dat maar een Odisseus, inderdaad, die van de Odisee.

Daardoor werd Thomas voorzitter. Veel veranderde snel. De voertaal van de ASR werd prompt omgezet van AN naar ABN. Het Algemeen Brakels Nederlands. Maar dat niet alleen. De banners, latjes en roll-ups schoten sneller dan de Brakelse bos paddenstoelen uit de grond. Als een ware De Croo werden alle campussen en dito recepties afgeschuimd. En nog sneller dan zijn toch al sterk aerodynamische haarsnit zou doen vermoeden, werden alle campussen gemobiliseerd in de rekrutering van de kandidaten. Met succes overigens. Om het met een Decrooïsme te zeggen, u weet wel, van die andere bekende inwoner van Brakel, Herman De Croo, je mag geen oud brood snijden met de verkeerde kant van het mes: je deukt slechts het brood en snijdt in je hand.

Hij was uiteraard niet alleen. Er is ook Nick, die de studentenraad van de associatie Leuven nieuw leven heeft ingeblazen, al ware het zijn trompet. Nog op te merken dat in die StAL het Brakelse trekpaard van zojuist ook mee tussen zat. Als waren ze Heracles, u weet wel, uit de Odisee, proberen ze die Augias-stal te kuisen en te beheren. Net als in de mythe was Augias niet zo tevreden met hun uitstekende werk.

En een trio is natuurlijk nooit compleet zonder de 3e man. In dit geval een vrouw. Véronique die uitgezonden werd, als ware het een paard van Troje, u weel wel, van de Odisee, om in de STURA KU Leuven de belangen van de AO studenten van de campus Brussel te behartigen.

Ik heb het mij toch vaak bedacht, wat een prestatie. Uitmuntend. Bijna echte Griekse (of Brakelse?) helden. En in Brussel, Gent, Aalst en Waas de boel runnen. Daarbij elk van hen. Elk van hen, een mandaat in Leuven, associatie of de universiteit. De ASR stond dit jaar opnieuw, in een lange traditie, beroemd en berucht in het Vlaams Hoger Onderwijs.

 

Maar daarvoor komt u uiteraard niet. Ik kan u al verklappen dat Nick en Véronique de Odisee-boot hier verlaten. Ze zijn zelfs nog niet op hun Ithaka aangekomen. Ik wens hen een goede reis verder. Maar dat ze in geen geval hun reis overhaasten, dat nog even duurt, zodat ze wijs en rijk van hun reiservaring aankomen.

 

Thomas blijft nog even op de boot, maar met een gewijzigde bemanning. Zo zetten zij hun Odisee verder. Ze zullen ook dit wel wat boze goden, cyclopige reuzen en gewiekste Laestrygonen tegenkomen. Maar met het goede evenwicht tussen ervaring en jong enthousiasme kan dat niet mislopen. Geen schipbreuk, altijd vooruit.

En zoals de zojuist afgezwaaide algemeen directeur met DDC-isme zei: buon viaggio. Wat zoveel betekent als goede reis.

Adres onbekend – Kathrine Taylor

Op de zondagochtenden ben ik een doelloze, eenzame vrijgezel.

En de wijnen zo zorgvuldig aan land gebracht, en de eden die we zwoeren wanneer de glazen voor de vierde en vijfde en zesde keer werden volgeschonken.

Na een paar jaar is er alleen nog een herinnering aan de pijn, en natuurlijk was het geen van jullie tweeën te wijten. Zulke dingen zijn als een wel onweer, even ben je drijfnat en verwaaid, en dan voel je je zo volkomen hulpeloos. Maar dan komt de zon weer door, en hoewel jullie het geen van beiden zijn vergeten, blijft er alleen een zacht gevoel, en geen verdriet.

Leven we daar soms voor, om te intrigeren ter wille van geld, en daar vervolgens mee te koop te lopen? Ik hekel mezelf voortdurend, maar ik ga er almaar mee door. Helaas zitten we allemaal vast in dezelfde tredmolen. We zijn ijdel en we zijn onoprecht, omdat het nodig is te triomferen over and e ijdele en onoprechte personen. Als ik ons monsteerr niet aan Mrs Fleishman verkoop, zal iemand anders haar een nog erger monster verkopen. Die onvermijdelijkheden moeten we accepteren.
Er is echter een ander terrein waar we altijd iets waarachtigs kunnen vinden, het hoekje bij de haard van een vriend, waar we onze kleine ijdelheden laten varen en warmte en begrip ontmoeten, waar kleine zelfzuchtigheden onmogelijk zijn en waar wijn en boeken en gesprekken een andere zin aan het bestaan geven. Daarin hebben we iets gevonden waarin geen onoprechtheid kan doordringen. We zijn thuis.

Ze is weer zwanger. Dat is de manier om een vrouw tevreden te houden. Maak dat ze het zo druk heeft met baby’s dat ze geen tijd heeft om te piekeren.

Een liberaal is iemand die totaal niet gelooft in handelen. Hij praat over de rechten van de mens, maar meer dan praten doet hij niet. Hij maakt graag heel wat drukte over vrijheid van meningsuiting, en wat is vrijheid van meningsuiting? Niet meer dan de kans om stevlg op je zitvlak te blijven zitten en zeggen dat alles wat de actieve mannen doen, onrecht is. Wat is zinlozer dan een liberaal? Ik ken hem goed, want ik ben er zelf een geweest. Hij veroordeelt de passieve regering omdat die geen verandering teweegbrengt. Maar als een machtig man opstaat, als een actief man wel veranderingen begint te veroorzaken – waar blijft de liberaal dan? Hij is ertegen.

Hij houdt van woorden en fraai klinkende principes, maar hij is nutteloos voor de mannen die de wereld maken tot wat hij is. Dat zijn de enige belangrijke mannen, de doeners.

Ik ben een man, want ik handel. Voordat ik dat doe, ben ik alleen maar een stem.

Bleu de toi

Met deze mooie zomerdagen eet ik het liefst op een terras, of nog beter een binnentuin. Wat Googlen bracht mij bij Brussels Life waar men het terras van Bleu de Toi al een van de gezelligste van Brussel roemt. De keuken krijgt er 5 sterren op 5. Daarheen dus!

We worden onthaald door een ‘kelner’ in een short die enige wasbeurten gezien had, om nog maar te zwijgen van een slordig door zweet doordrongen hemd. Het geroemde terras blijkt een postzegel groot en omzoomd door planten in potten. We bestellen aperitief (Bombay is de enige Gin op de kaart). Even later komt een dame een amuse neerpoten zonder een woord te zeggen. We bestellen voorgerecht, hoofdgerecht en een fles wijn

Vrij snel nadien komt ze aan met het voorgerecht. Dan blijkt dat de bestelling verkeerd werd doorgegeven aan de keuken: ik krijg kaaskroketten in de plaats van een duo van kroketten, maar besluit het toch maar op te eten. Van de wijn nog geen spoor. We finaliseren dan maar de Gin tijdens het voorgerecht.

Nadat het voorgerecht even afgeruimd was, vraag ik zelf dan maar naar waar de fles wijn blijft. ‘Zo meteen’. Intussen wordt ook het hoofdgerecht opgediend. De specialiteit van het huis is ‘Bintje’, een gevulde aardappel waarvan er heel wat varianten te krijgen zijn. Ik bestelde een Bintje ‘Yassa’, gemarineerd gevogelte. Wat ik krijg is een grote kapotgekookte aardappel met veel romige saus en wat gevogelte.

Bintje Yassa

Bintje Yassa

Ik vraag voor een tweede keer achter de fles witte wijn, die dan uiteindelijk toch geserveerd raakt…. maar dan wel in een chaudfontaine glas!

Dat voor zo’n bintje maar liefst 18€ op de rekening wordt toegevoegd, is moeilijk te verteren. Kortom: de bediening was een ramp, het eten hoogstens middelmatig voor een taverne en te duur voor wat het maar is. Hier zien ze mij niet meer…

Bleu de toi
Rue des Alexiens 73
1000 Brussel
Gegeten op: 18/07/2013
Beoordeling: W