Wie is Wouter?

Wie is Wouter?

Wouter Ommeslag
Hoofd Facilitair & Technisch Beheer Odisee, Bestuurder Muntpunt, Bestuurder Brik
Warmoesberg 26
1000 Brussel
02 609 82 97
wouter.ommeslag /at/ odisee.be

FB

Wouter werd op 29 januari 1986 geboren in Gent. Zijn middelbare studies deed hij aan het Sint-Lievenscollege te gent.  Na zijn humaniora (2004) trok hij naar Brussel om er aan de toenmalige EHSAL later HUBrussel en nu KU Leuven Handelswetenschappen te gaan studeren.

In zijn 3e bachelor en in zijn masterjaar was Wouter er  voorzitter van de studentenraad EHSAL, later HUB. Door zijn engagement als studentenvertegenwoordiger doorkruiste hij alle mogelijke geledingen van de toenmalige hogeschool en bijt zich vast in hoger onderwijs(beleid), op niveau van de instelling en de associatie KU Leuven (Studentenraad Associatie KU Leuven). In zijn masterjaar integreerde hij de studentenwerkingen van de verschillende fusiepartners (EHSAL-VLEKHO-HONIM-KUB) tot een geïntegreerde HUBrussel Studentenraad.

Na zijn master in de Handelswetenschappen (2008) deed hij een master-na-master in General Management aan de Vlerick school. Tijdens zijn jaar op Vlerick blijft hij nog beperkt verbonden aan Studentenvoorzieningen van de HUBrussel.

Na zijn master in general management (2009) keert Wouter voltijds terug naar de HUBrussel, om er aan de slag te gaan als beleidscoördinator van de studentenvoorzieningen. Door zijn verleden als studentenvertegenwoordiger focust hij voornamelijk op studentenbeleid, studentenparticipatie, kwaliteitszorg en onderwijsorganisatie.

In het voorjaar van 2010 neemt hij het projectmanagement van de bouw van het studentenrestaurant in de nieuwe HUBrussel stadscampus voor zijn rekening. Het studentenrestaurant, “De Mineen” wordt plechtig geopend op 6 oktober 2011. Meteen daarna begint hij, samen met ‘nieuwe’ collega’s van de KAHO Sint-Lieven, aan de voorbereiding van de derde fase van de campusconsolidatie, met de aankoop van een gebouw voor een nieuwe stadscampus in Brussel ‘Meyboom’.

Logistiek en infrastructuur bevallen hem zo goed, dat hij vanaf 16 augustus 2012 het facilitair beheer van de HUBrussel en de KAHO Sint-Lieven voor zijn rekening neemt. In dit nieuwe departement wordt hij verantwoordelijk voor de facilitaire diensten,  de ‘harde’ studentenvoorzieningen (catering en huisvesting) en planning. In de schoot van het departement wordt ook een aankoopdienst opgestart die het aankoopproces optimaliseert en de opvolging van de overheidsopdrachten behartigt. Gezien zijn ervaring als studentenvertegenwoordiger blijft hij adviseur van de ASR, de nieuw opgerichte studentenraad van de fusie-instelling HUB-KAHO

Begin 2014 fuseren HUB en KAHO. Begin 2014 wordt een nieuwe naam ‘Odisee‘ gelanceerd. Wouter zorgt voor de infrastructurele implementatie van het nieuwe logo en de huisstijl in de verschillende gebouwen. Daarna volgt de opening van de ‘Rabotaria’, een broodjesbar en cafetaria, op de technologiecampus in Gent.

Begin academiejaar 2015-2016 neemt hij zijn eerste liefde, de studentenvoorzieningen, mede terug onder zijn hoede door het facilitair departement te combineren met het mandaat als voorzitter van de Studentenvoorzieningen. Daardoor wordt hij ook bestuurder bij Brik,Alles voor Stadsstudenten, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandstalige instellingen voor Hoger Onderwijs in Brussel. Later dat academiejaar wordt hij bestuurder van Muntpunt. Einde van dat academiejaar fuseert hij de dienst facilitair beheer en de technische dienst om er het nieuwe departement ‘Facilitair & Technisch Beheer’ te vormen.

 

Geef een reactie